Keystone logo
American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

Giới thiệu

Được thiết kế bởi các bác sĩ dành cho các bác sĩ, chứng nhận của hội đồng quản trị Hiệp hội Xương khớp Hoa Kỳ (AOA) đảm bảo sự tiến bộ của kiến thức và kỹ năng lâm sàng — không chỉ trong thời gian đầu mà trong toàn bộ sự nghiệp của bạn.

Chứng nhận hội đồng quản trị AOA là một dấu hiệu chất lượng quan trọng đối với bệnh nhân, nhà tuyển dụng, công ty bảo hiểm và cơ quan quản lý. Tham gia vào việc phát triển chuyên môn liên tục để có thể cải thiện kết quả và trải nghiệm của bệnh nhân.

Địa điểm

  • Chicago

    East Ontario Street,142, 60611, Chicago

    Câu hỏi