Keystone logo
American Osteopathic College Of Pathologists

American Osteopathic College Of Pathologists

American Osteopathic College Of Pathologists

Giới thiệu

American Osteopathic College Of Pathologists , Inc. (AOCP), là tổ chức thành viên hàng đầu dành cho các bác sĩ nắn xương chuyên về lĩnh vực bệnh học. Tư cách thành viên trong AOCP dành cho các bác sĩ bệnh lý nắn xương đang hành nghề và đã nghỉ hưu, cũng như các bác sĩ khác và những người quan tâm đến lĩnh vực bệnh lý.

Địa điểm

  • Kirksville

    2902 N Baltimore St, 63501, Kirksville

    Câu hỏi