Keystone logo
American Osteopathic College Of Radiology

American Osteopathic College Of Radiology

American Osteopathic College Of Radiology

Giới thiệu

American Osteopathic College Of Radiology (AOCR) cam kết thúc đẩy thực hành X quang bằng cách thúc đẩy sự xuất sắc trong giáo dục, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hiệu quả về chi phí trong khi nắm lấy các nguyên lý của y học nắn xương. Xã hội tìm cách thúc đẩy sự đoàn kết chặt chẽ hơn và hợp tác nhiều hơn giữa các bác sĩ X quang, các ngành y học khác và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đồng minh.

Địa điểm

  • Milan

    East 2nd Street,119, 63556, Milan

    Câu hỏi