Keystone logo
American University of Antigua

American University of Antigua

American University of Antigua

Giới thiệu

American University of Antigua Hoa Kỳ (AUA) là một trường y tế quốc tế được công nhận chuyên cung cấp nền giáo dục y tế có chất lượng cao nhất, với trọng tâm là tăng đại diện thiểu số và đa dạng chủng tộc trong giáo dục y tế và lực lượng bác sĩ. AUA sử dụng phương pháp tuyển sinh toàn diện để chọn những sinh viên có tiềm năng thành công ở trường y và cung cấp cho họ các nguồn lực cần thiết để có được nơi cư trú có tính cạnh tranh cao và chuyển sang sự nghiệp thành công trong ngành y.

Địa điểm

  • Jabberwock Rd, , Saint John's

Câu hỏi