Keystone logo
American University of St Vincent School of Medicine

American University of St Vincent School of Medicine

American University of St Vincent School of Medicine

Giới thiệu

Đại học St Vincent của Mỹ là một tổ chức được thúc đẩy bởi các bác sĩ và nhà giáo dục hàng đầu từ Hoa Kỳ. Chúng tôi là một hiệp hội hợp tác dành riêng cho sự tiến bộ của chăm sóc sức khỏe và giáo dục thông qua việc phát triển các phương pháp giáo dục sáng tạo mới.

AUS tập hợp kinh nghiệm và cam kết của các nhà giáo dục từ Khoa học Y tế Ứng dụng, Máy tính, Khoa học Cơ bản, Quản lý, Nghệ thuật, Kỹ thuật và Nghiên cứu Môi trường để cộng tác giải pháp cho những thách thức lớn liên quan đến sức khỏe và giáo dục để đạt được hiệu quả, hiệu quả và bền vững Trường đại học.

Địa điểm

  • Chicago

    910 W. Van Buren St. Chicago, IL 60607, , Chicago

    Câu hỏi