Keystone logo
Ashland Community &Technical College

Ashland Community &Technical College

Ashland Community &Technical College

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Cộng đồng Ashland đang củng cố cộng đồng của chúng ta bằng cách cung cấp các chương trình cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và liên kết để chuẩn bị cho sinh viên việc làm hoặc chuyển tiếp sang các chương trình tú tài cũng như nâng cao kỹ năng việc làm thông qua đào tạo lực lượng lao động.

Giáo dục với sự Xuất sắc. Phục vụ có mục đích. Thành công cho cuộc sống.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Cộng đồng Ashland, một thành viên của Hệ thống Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Cộng đồng Kentucky, là một tổ chức công lập cấp bằng liên kết phục vụ vùng Đông Bắc Kentucky.

Địa điểm

  • Ashland

    College Drive,1400, 41101, Ashland

    Các chương trình

    Câu hỏi