Keystone logo
Azure College

Azure College

Azure College

Giới thiệu

Chúng tôi là một trường cao đẳng nghề nghiệp, được Bộ Giáo dục Florida (CIE) cấp phép, được phê duyệt bởi Hội đồng Điều dưỡng Florida, và được Công nhận bởi Cục Kiểm định các Trường Giáo dục Y tế (ABHES). Chúng tôi có hai cơ sở Boca Raton và Sebring, Florida. Các Chương trình Azure College dành cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện không phân biệt đảng phái chính trị, chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, nơi sinh hoặc nguồn gốc quốc gia, và liên quan đến quyền riêng tư và hiến pháp của họ.

Azure College cam kết truyền cảm hứng, chuẩn bị và trao quyền cho sinh viên để làm việc có ý nghĩa, hoàn thành cuộc sống và khả năng lãnh đạo trong một thế giới luôn thay đổi, chuyển đổi ý tưởng thành hành động trực tiếp mang lại lợi ích cho đời sống cá nhân, kinh tế, xã hội và văn hóa của công dân Florida, và thiết lập quan hệ đối tác bên ngoài hiệu quả với các tổ chức địa phương và quốc tế quan trọng để giúp sinh viên của chúng tôi hội nhập thị trường việc làm toàn cầu.

Địa điểm

  • Fort Lauderdale

    West Commercial Boulevard,3201, 33309, Fort Lauderdale

    Câu hỏi