Keystone logo
Basic Health Care College Of FVH

Basic Health Care College Of FVH

Basic Health Care College Of FVH

Giới thiệu

Chúng tôi là một nhóm bao gồm các nhân viên chuyên nghiệp và có năng lực trong lĩnh vực xã hội và y tế và khu vực sư phạm đam mê lĩnh vực giáo dục thường xuyên. Kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau và chúng tôi cung cấp tính chuyên nghiệp và chuyên môn ở cấp độ cao.

Chúng tôi tập trung vào nhu cầu của công ty bạn và dựa trên tình hình của bạn. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể cấu trúc các khóa học phù hợp, linh hoạt và đặc biệt, những ngày này, hoặc các hội nghị cho từng nơi làm việc.

Đội ngũ các nhà giáo dục có năng lực và kinh nghiệm của chúng tôi biết những gì đang diễn ra. Chúng tôi nắm bắt được mạch và có thể vẽ trên mạng lưới chuyên nghiệp rộng lớn của mình. Để tăng cường cơ hội chuyển giao của từng người tham gia, chúng tôi lấy điểm xuất phát của mình trong thực tế và chúng tôi làm việc với ví dụ: dạy sự khác biệt, học hành động, mô phỏng và học kỹ thuật số.

Ở bộ phận giáo dục thường xuyên, chúng tôi tập trung phát triển ở tất cả các cấp. Chúng tôi biết rằng nhân viên luôn phải đối mặt với những thách thức và vấn đề mới. Và chúng tôi biết rằng sự phát triển cần rất nhiều cá nhân nhân viên. Chúng tôi tham gia vào các mạng lưới khác nhau ở cấp độ thành phố, khu vực và quốc gia và coi sự hợp tác là một thành phần quan trọng trong việc phát triển năng lực của chúng tôi.

Địa điểm

 • Fredericia

  6. Julivej,67, 7000, Fredericia

  • Kolding

   Tvedvej,7, 6000, Kolding

   Câu hỏi