Keystone logo
Bauman College

Bauman College

Bauman College

Giới thiệu

Là một phần của tổ chức National Holistic Institute (NHI) kể từ tháng 8 năm 2020, Bauman College là nhà cung cấp hàng đầu các chương trình dạy nghề về dinh dưỡng tổng hợp và nghệ thuật ẩm thực. Được thành lập vào năm 1989 dựa trên những ý tưởng mang tính cách mạng của Tiến sĩ Ed Bauman, Bauman College cam kết chữa bệnh cho cá nhân và tập thể thông qua giáo dục chất lượng về sức khỏe hòa nhập.

Sinh viên tốt nghiệp Bauman College không chỉ được biết đến bởi các chứng chỉ trên tường - họ được biết đến bởi kiến thức sâu rộng và nhận thức sâu rộng, nhờ đó họ mang lại sự chữa lành cho cá nhân và xã hội.

Địa điểm

  • Berkeley

    University Avenue,1007, 94710, Berkeley

    Các chương trình

    Câu hỏi