Keystone logo
BCNH UK College Of Nutrition And Health

BCNH UK College Of Nutrition And Health

BCNH UK College Of Nutrition And Health

Giới thiệu

Tất cả các khóa học BCNH được thiết kế với sự linh hoạt trong tâm trí. Hầu hết sinh viên của chúng tôi hoàn thành việc học của họ cùng với công việc hoặc cam kết với gia đình. Do đó, chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để giúp đảm bảo sinh viên của chúng tôi có thể học tập vào thời gian thuận tiện cho họ. Tuy nhiên, có thể hoàn thành phần lớn Chứng chỉ với tư cách là người học trực tuyến, vì tất cả các buổi học đều được phát trực tiếp và ghi lại.

Địa điểm

  • 116 -118 Finchley Road, , London

Câu hỏi