Keystone logo
Becker College School of Animal Studies and Natural Sciences

Becker College School of Animal Studies and Natural Sciences

Becker College School of Animal Studies and Natural Sciences

Giới thiệu

Becker College là một trong 25 học viện lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, theo dấu lịch sử của nó từ sự hợp nhất của hai cơ sở giáo dục Massachusetts — một được thành lập vào năm 1784 với điều lệ được ký bởi các nhà Cách mạng Hoa Kỳ John Hancock và Samuel Adams, và cơ sở còn lại vào năm 1887. Ngày nay Cao đẳng của gần 1.700 sinh viên sống và học tập trên hai cơ sở đặc trưng của New England của College, nằm sáu dặm ngoài, ở trung tâm của tiểu bang Massachusetts.

Becker College là một trường cao đẳng nhỏ đặc biệt đã được công nhận từ lâu về môi trường học tập thân mật và các chương trình giáo dục tiên tiến. Trường tiếp tục củng cố di sản đó, đạt được sự công nhận của quốc gia trong các chương trình mới nổi như Khoa học Động vật, Thiết kế Trò chơi Điện tử và Điều dưỡng.

Địa điểm

  • Worcester

    61 Sever Street Worcester, MA 01609, , Worcester

    Câu hỏi