Keystone logo
Beckfield College

Beckfield College

Giới thiệu

Beckfield College là cơ sở cấp bằng về học tập cao hơn nhằm chuẩn bị cho người học cho các nghề nghiệp chuyên môn, kỹ thuật và kinh doanh có liên quan trong một môi trường đa dạng, đạo đức, lấy sinh viên làm trung tâm.

Beckfield College là một trường cao đẳng nghề nghiệp được công nhận bởi Cục Kiểm định các Trường Giáo dục Y tế (ABHES), từ năm 1984, đã phát triển để đáp ứng nhu cầu giáo dục của người học đồng thời đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và các doanh nghiệp trong khu vực.

Beckfield College tập trung và tận tâm vào một môi trường giảng dạy và học tập được cá nhân hóa được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp cá nhân và nghề nghiệp của những sinh viên chất lượng. Các giảng viên mang nhiều năm kinh nghiệm thực tế, thực tế và giáo dục vào các lớp học để nâng cao trình độ học vấn của học sinh.

Beckfield College cung cấp nhiều chương trình Bằng Cử nhân, Bằng Cao đẳng và Bằng Cao đẳng.

Địa điểm

  • Spiral Drive,16, 41042, Florence

Câu hỏi