Keystone logo
Blue Cliff College

Blue Cliff College

Blue Cliff College

Giới thiệu

Blue Cliff College cam kết sử dụng nguồn nhân lực và vật chất của mình để cung cấp các dịch vụ tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân, phát triển nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cho sinh viên của chúng tôi.

Mục đích chính của Blue Cliff College là giúp học sinh phát triển năng lực ở mức độ cao, được thực hiện thông qua việc theo đuổi, đồng hóa và phổ biến kiến thức trong các chương trình học. Mục đích hấp dẫn nhất của trường là chuẩn bị cho sinh viên hoạt động thành thạo trong một xã hội cạnh tranh trong nghề nghiệp mà họ lựa chọn và tạo ra cho họ nhận thức về trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội, cùng với việc đánh giá cao các nguyên tắc ứng xử đạo đức.

Triết lý của chúng tôi là truyền cảm hứng cho sinh viên phấn đấu cho sự xuất sắc và đạt được tiềm năng cá nhân tối đa. Blue Cliff khuyến khích mỗi sinh viên khao khát trở thành người giỏi nhất có thể trong học tập, kinh doanh, xã hội, nghề nghiệp và nỗ lực cá nhân. Bất kể sở thích học tập là gì, chúng tôi cố gắng cung cấp nền giáo dục tốt nhất có thể. Sự chú trọng của chúng tôi vào chương trình giảng dạy, tỷ lệ sinh viên-giáo viên thấp và kinh nghiệm thực tế sẽ đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp của Blue Cliff đã được chuẩn bị tỉ mỉ.

Địa điểm

  • Fayetteville

    North College Avenue,3448, 72703, Fayetteville

    Câu hỏi