Keystone logo
Brunel University London Y tế Công cộng Toàn cầu & Công bằng Xã hội Trực tuyến MSc

MSc in

Y tế Công cộng Toàn cầu & Công bằng Xã hội Trực tuyến MSc Brunel University London

Brunel University London

Giới thiệu

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Về trường học

Câu hỏi