Keystone logo
California Northstate University

California Northstate University

California Northstate University

Giới thiệu

California Northstate University (CNU) là một tổ chức mới dành riêng cho việc giáo dục, phát triển và đào tạo các cá nhân để cung cấp dịch vụ chăm sóc có năng lực, lấy bệnh nhân làm trung tâm. Trường được phát triển sau khi thành lập trường Cao đẳng Dược. Những người sáng lập Trường Cao đẳng Dược đã xây dựng một chương trình tiến bộ bao gồm học tập tích cực, trải nghiệm bệnh nhân trực tiếp và nghiên cứu.

Mục tiêu của Trường là tạo ra những người học suốt đời được đào tạo để phục vụ cộng đồng với tư cách là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nghiên cứu. Với mục tiêu này, các quan chức cấp cao của Đại học đã phát triển một kế hoạch chiến lược nhằm giải quyết vấn đề giáo dục, quan hệ đối tác và học bổng.

Địa điểm

  • 9700 West Taron Drive, , Elk Grove

Câu hỏi