Keystone logo
California Northstate University College of Medicine

California Northstate University College of Medicine

California Northstate University College of Medicine

Giới thiệu

California Northstate University College of Medicine (CNUCOM) đã được công nhận sơ bộ vào tháng 6 năm 2015 và công nhận tạm thời vào tháng 6 năm 2019 bởi Ủy ban Liên lạc về Giáo dục Y tế.

Trường Cao đẳng Y khoa cung cấp chương trình Bác sĩ Y khoa (MD). Trường Cao đẳng Y khoa (COM) cam kết đáp ứng nhu cầu của quốc gia về các bác sĩ với trọng tâm là đào tạo về chăm sóc sức khỏe ban đầu với trách nhiệm giải trình xã hội.

Địa điểm

  • 9700 West Taron Dr., Elk Grove, 95757, California

Câu hỏi