Keystone logo
California Northstate University College of Psychology

California Northstate University College of Psychology

California Northstate University College of Psychology

Giới thiệu

Cao đẳng Tâm lý học tại Đại học California Northstate là một chương trình đào tạo lâm sàng được công nhận cấp bang và khu vực, nơi bạn sẽ có được các kỹ năng để điều trị các quần thể bệnh nhân đa dạng và phức tạp cũng như kiến thức cần thiết để hỗ trợ, truyền cảm hứng và động viên những người khác. Hợp tác với các sinh viên y và dược sử dụng các nghiên cứu khoa học mới nhất để tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, tham vấn, đánh giá và điều trị các tình trạng tâm thần. Giữ vai trò lãnh đạo trong nghề nghiệp và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Địa điểm

  • Prospect Park Drive,2910, 95670, Rancho Cordova

Câu hỏi