Keystone logo
California State University, Dominguez Hills Health Science - Radiologic Technology

Health Science - Radiologic Technology

California State University, Dominguez Hills

California State University, Dominguez Hills

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Carson, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi