Keystone logo
California State University San Bernardino Bachelor of Science in Environmental Health Science

BSc in

Bachelor of Science in Environmental Health Science

California State University San Bernardino

California State University San Bernardino

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

San Bernardino, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trộn lẫn, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

USD 6.900 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

31 Jan 2024

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* 6.1 or more units

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi