Keystone logo
California State University San Bernardino Cử nhân Khoa học Y tế Công cộng

BSc in

Cử nhân Khoa học Y tế Công cộng

California State University San Bernardino

California State University San Bernardino

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

San Bernardino, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trộn lẫn, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 2.871 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* 6,1 đơn vị trở lên

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi