Keystone logo
Universidad CEU - Cardenal Herrera

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Giới thiệu

Cộng đồng CEU - UCH

Một cộng đồng đại học phục vụ cho xã hội

Nhiệm vụ của chúng tôi

Chúng tôi là một trường đại học Công giáo, một nhà tiên phong trong việc phát triển các dự án giáo dục tiên tiến. Chúng tôi được định hướng để giúp những người học với chúng tôi để hiểu được kỷ luật họ học tập và để phát triển hoạt động chuyên nghiệp của họ với sự toàn vẹn và trách nhiệm. Tham khảo của chúng tôi là các giá trị của chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo tạo thành tiêu chí của chúng ta về tư duy và hành động để cải thiện xã hội.

Chúng tôi cam kết với một xã hội toàn cầu hóa, mà chúng tôi muốn đóng góp:

  • Những người được đào tạo đầy đủ, chuẩn bị để phát triển cuộc sống công cộng và góp phần cải thiện môi trường của họ.
  • Nghiên cứu và chuyển giao tri thức có liên quan.
  • Sáng kiến ​​doanh nghiệp áp dụng cho các dự án kinh doanh và xã hội.

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn củng cố bản thân như là một trường đại học toàn cầu , sáng tạo theo tinh thần và hành động kinh doanh của mình, chuyển những thái độ này cho cộng đồng trường đại học để chuyển nó tới xã hội. Một trường đại học tập trung vào việc hình thành những người có giá trị trong tất cả các giác quan - trí tuệ, chuyên nghiệp và con người - và làm tốt hơn và tốt hơn.

Một trường đại học quyết tâm tự tạo ra và thông qua các sinh viên tốt nghiệp, một tác động đối với xã hội góp phần cải thiện nó và trở thành một tài liệu tham khảo quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Cam kết và trách nhiệm

Chúng tôi suy nghĩ về hậu quả của các hành động của chúng tôi và tôn trọng các quy tắc chi phối chúng tôi và những cam kết của chúng tôi.

Cố vấn đại học của CEU-UCH

Con số này đảm bảo sự tôn trọng các quyền và tự do của các giáo sư, sinh viên và nhân viên hành chính và dịch vụ, theo quan điểm của các hành động của các cơ quan và dịch vụ của các trường đại học khác nhau.

Hành động của họ luôn nhằm mục đích nâng cao chất lượng đại học ở tất cả các lĩnh vực và không phải tuân theo bất kỳ yêu cầu bắt buộc nào theo các nguyên tắc độc lập và tự chủ.

Phẩm giá và tính toàn vẹn

Chúng ta thừa nhận giá trị cố hữu của mỗi con người như là một sinh vật hợp lý và tự do.

Chúng tôi cam kết bình đẳng nam nữ. Chúng tôi là một tổ chức và là người truyền tải kiến ​​thức và giá trị.

Đơn vị Bình đẳng

Sự tiến triển của xã hội hướng tới một thực tế công bằng hơn, nó là cần thiết mà nó đi qua sự kết hợp trong điều kiện bình đẳng của tất cả nam giới và phụ nữ thuộc về nó. Các trường đại học, cũng như các trung tâm truyền tải kiến ​​thức, cũng phải chấp nhận cam kết này, sử dụng các cơ chế để sử dụng, chẳng hạn như các đơn vị bình đẳng và do đó đạt được các mục tiêu được giao phó cho họ.

  • Nó thông báo và tư vấn cho các cơ quan quản lý của trường về chính sách bình đẳng.
  • Chuẩn bị, thực hiện và đánh giá các kế hoạch bình đẳng trong trường đại học, sẽ thiết lập các mục tiêu và chiến lược để đạt được trong việc thúc đẩy việc đối xử bình đẳng và cơ hội tại trường đại học.
  • Nó thông báo về các quy định của trường và các thủ tục có ảnh hưởng đến bình đẳng giới và các cơ hội.
  • Nó hỗ trợ việc thực hiện các nghiên cứu để thúc đẩy bình đẳng.
  • Tăng cường sự hiểu biết của nhân viên trường Đại học và của sinh viên về nguyên tắc bình đẳng.
  • Phổ biến các hoạt động được thực hiện trong lĩnh vực bình đẳng.

Tôn trọng và đồng cảm: Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ với người kia, nhận ra phẩm giá của mỗi người và công việc của họ. Chúng tôi nhạy cảm với hoàn cảnh và nhu cầu của người khác và chúng tôi quan tâm đến mỗi người yêu cầu trợ giúp hoặc hướng dẫn.

Đoàn kết: Chúng tôi cho rằng hàng hóa chung là nhiều hơn tổng tài sản cụ thể và chúng tôi biết rằng nỗ lực tập thể cho phép chúng tôi đạt được những thành tựu không thể đạt được một cách riêng lẻ.

Chuyên nghiệp: Chúng tôi cố gắng đạt được sự mong đợi của những người mà chúng tôi liên quan và cố gắng phát triển nghiêm ngặt các hoạt động chuyên môn mà mỗi người đã giao phó.

Đổi mới: Chúng tôi cảm thấy một trường đại học đổi mới bằng nhiều cách. Chúng tôi đề xuất các ý tưởng và sáng kiến ​​mới để thích nghi với những thay đổi và các khuôn khổ xã hội và nghề nghiệp mới.

Tích hợp: Chúng tôi tin vào giá trị của sự khác biệt và chúng tôi giả định rằng chúng tôi là một phần của cùng một cộng đồng CEU. Chúng tôi thêm sự khác biệt của chúng tôi bởi vì chúng tôi coi chúng là có giá trị, để làm phong phú thêm bản thân văn hóa và cá nhân.

Địa điểm

  • Universidad CEU Cardenal Herrera C/ Luis Vives, 1

Câu hỏi