Keystone logo
Charité – University of Medicine Berlin

Charité – University of Medicine Berlin

Charité – University of Medicine Berlin

Giới thiệu

Sứ mệnh của Viện Y tế Berlin (BIH) là phiên dịch y tế: chuyển các kết quả nghiên cứu y sinh thành các phương pháp tiếp cận mới để dự đoán, phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị được cá nhân hóa và ngược lại, sử dụng các quan sát lâm sàng để phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới. Mục đích là cung cấp các lợi ích y tế phù hợp cho bệnh nhân và người dân nói chung. BIH cũng cam kết thiết lập một hệ sinh thái chuyển dịch toàn diện như một khu vực nghiên cứu dịch chuyển tại Charité - một khu vực tập trung vào sự hiểu biết toàn hệ thống về sức khỏe và bệnh tật và thúc đẩy sự thay đổi trong văn hóa nghiên cứu y sinh. BIH đã tài trợ 90% bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang (BMBF) và 10% bởi Bang Berlin. Hai tổ chức sáng lập, Charité - Universitätsmedizin Berlin và Trung tâm Y học phân tử Max Delbrück trong Hiệp hội Helmholtz (MDC), là các đơn vị thành viên độc lập trong BIH cho đến năm 2020. Tính đến năm 2021, BIH đã được tích hợp vào Charité với tên gọi trụ cột thứ ba; MDC là đối tác đặc quyền của BIH.

Địa điểm

  • Berlin

    Charité — Universtätsmedzin Berlin Charitéplatz 1, 10117, Berlin

Câu hỏi