Keystone logo
Chung Hwa University Of Medical Technology

Chung Hwa University Of Medical Technology

Chung Hwa University Of Medical Technology

Giới thiệu

Chung Hwa University Of Medical Technology (HWAI), ban đầu được gọi là Trường Cao đẳng Công nghệ Y tế Trung Quốc, được thành lập vào năm 1968 tại Quận Jen-Te, Đài Nam Hsien với mục đích cung cấp cơ hội học tập cho những thanh niên quan tâm đến chăm sóc y tế.

Ở giai đoạn đầu, chỉ có một chương trình thời gian 5 năm ngày gồm ba khoa dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

Chương trình học hai năm ban ngày và ban đêm dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được cung cấp vào năm 1988. Năm 1999, trường được nâng cấp từ Trường Cao đẳng Cơ sở lên Trường Cao đẳng Công nghệ. Và vào năm 2007, trường được thăng cấp là Chung Hwa University Of Medical Technology . Năm 2018, ba trường cao đẳng đã được chuyển thành Cao đẳng Công nghệ Y tế, Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng Khoa học Đời sống Con người.

Địa điểm

Địa điểm
  • 89

    Wenhua 1st Street,89, 717, 89

    Câu hỏi