Keystone logo
Chung Shan Medical University

Chung Shan Medical University

Chung Shan Medical University

Giới thiệu

Do sự thiếu hụt bác sĩ nha khoa trong thời kỳ hậu chiến trong những năm 54 ở Đài Loan, Tiến sĩ Ju-Chuan Chou đã thành lập Trường Cao đẳng Nha khoa Chung Shan (tiền thân của Chung Shan Medical University ) vào năm 1960 với mục đích đào tạo các bác sĩ nha khoa. Trường được đặt theo tên của Tiến sĩ Sun Yat-Sen, bí danh Chung-Shan, để ghi nhận lòng yêu nước của ông. Nhu cầu học viện được nâng lên trình độ cao đẳng ngày càng lớn theo thời gian. Sau nhiều nỗ lực và thực thi chương trình, năm 1977, trường chúng tôi được Bộ Giáo dục cấp giấy phép chuyển tiếp lên Cao đẳng Y khoa và Nha khoa Chung Shan. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục phát triển và mở rộng. Năm 2001, viện được tổ chức lại thành Chung Shan Medical University (CSMU).

Hiện tại, CSMU bao gồm bốn trường cao đẳng, đó là Cao đẳng Y khoa, Cao đẳng Y học Răng miệng, Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Y tế, Cao đẳng Quản lý và Chăm sóc Sức khỏe, Cao đẳng Y tế Nhân văn. Có 21 khoa và 18 viện sau đại học. Chúng tôi có khoảng 450 giảng viên toàn thời gian, 250 giảng viên bán thời gian và 260 nhân viên làm việc trong khuôn viên trường. Và khoảng 7,566 sinh viên đại học và sau đại học đang theo học.

Ngoài ra, là một trường đại học y khoa, chúng tôi có bốn khu bệnh viện trực thuộc --- Quận Da-Ching, Quận Chung-Kang, Quận Wen-Hsin và Quận Chung-Shing. Mỗi quận đều có các chuyên khoa riêng và cơ sở vật chất cận lâm sàng hiện đại, ví dụ như máy quét PET đầu tiên ở Đài Loan.

Địa điểm

  • 110號

    Section 1, 40201, 110號

    Câu hỏi