Keystone logo
Chung Shan Medical University Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng
Chung Shan Medical University

Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng

110號, Đài Loan

Request duration

Tiếng Anh,

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

Giới thiệu

Trước tình hình thiếu hụt nghiêm trọng các nhà tâm lý học lâm sàng trong nước, đặc biệt là ở miền Trung Đài Loan, trường chúng tôi đã lên kế hoạch thành lập Khoa Tâm lý khi nó được tái cơ cấu thành một trường đại học. Khoa này được thành lập vào năm học 1991. Lúc đó, khoa có tên là Khoa Tâm lý học (Nhóm Tâm lý học Lâm sàng). Mục tiêu giảng dạy là: "Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về tâm lý học cơ bản và tâm lý học lâm sàng và tư vấn, và áp dụng những khả năng của kiến thức."

Đây là mục tiêu chính của việc trau dồi các nhà tâm lý học. Tuy nhiên, môn “Phương pháp giảng dạy tâm lý” yêu cầu phải có bằng thạc sĩ trở lên mới được đăng ký dự thi. Vì vậy, kể từ năm học 94, mục tiêu giáo dục đào tạo các nhà tâm lý học lâm sàng đã được chuyển sang chương trình thạc sĩ được thành lập vào năm học 1996, và mục tiêu giảng dạy của khoa đại học của khoa đã được định vị là "giáo dục đại cương về tâm lý học" . Sau khi được Bộ Giáo dục phê duyệt năm học 1997, trường được đổi tên thành “Khoa Tâm lý học”, đặc biệt chú trọng đến sự cần thiết của việc dạy học sinh phù hợp với năng khiếu và trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh. Sau khi đo lường các điều kiện khách quan, hướng phát triển của khoa đại học của khoa này chọn là tập trung vào tâm lý học lâm sàng và khoa học thần kinh nhận thức, và chương trình thạc sĩ tập trung vào tâm lý học lâm sàng, dựa vào đó thiết lập các đặc điểm của khoa này, và nó sẽ trở thành một tâm lý học ở Trung Quốc và Đài Loan. Mục tiêu của thị trấn đang hướng tới.

Từ khi thành lập đến nay bộ môn đã từng bước phát triển. Các thầy cô giáo tận tâm và thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Họ được học sinh khen ngợi rất nhiều trong việc giảng dạy. Họ hài hòa với sinh viên trong cuộc sống trong khuôn viên trường, và có nhiều đột phá và đổi mới trong nghiên cứu. Dưới sự trau dồi của các thầy cô trong khoa này, sinh viên được kỳ vọng sẽ trở thành một lực lượng mới trong lĩnh vực tâm lý học và đóng góp cho đất nước và xã hội.

Về trường học

Câu hỏi