Keystone logo
Cleveland University Kansas City

Cleveland University Kansas City

Cleveland University Kansas City

Giới thiệu

Đại học Cleveland-Kansas City (CUKC) không chỉ đơn giản là trị liệu thần kinh cột sống - chỉ cần hỏi các sinh viên trong Trường Cao đẳng Khoa học Y tế của chúng tôi.

Đối với những người theo học chương trình cử nhân hoặc cao đẳng, chúng tôi cung cấp các khóa học khoa học tiên quyết trong thời gian tám tuần cấp tốc, trong khuôn viên trường và trực tuyến. Một số sinh viên tốt nghiệp đi thẳng vào sự nghiệp trong các phòng thí nghiệm hoặc trong lĩnh vực này. Nhiều người tiếp tục theo đuổi các bằng cấp cao hơn về sinh học trên con đường đến với sự nghiệp pháp y, nghiên cứu hoặc chăm sóc sức khỏe truyền thống.

Thạc sĩ Khoa học về Giáo dục và Nâng cao Sức khỏe và Cử nhân Khoa học về Khoa học Thể dục của chúng tôi cho phép sinh viên tốt nghiệp tận dụng lợi thế của thị trường việc làm đang phát triển trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc. Các cơ hội nghề nghiệp khác đang chờ đợi trong lĩnh vực quản lý rủi ro, nguồn nhân lực, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

Địa điểm

  • Overland Park

    Lowell Avenue,10850, 66210, Overland Park

    Câu hỏi