Keystone logo
Cox College AKA Cox Health Cử nhân Khoa học về Chẩn đoán Hình ảnh

Cử nhân Khoa học về Chẩn đoán Hình ảnh

Cox College AKA Cox Health

Cox College AKA Cox Health

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Springfield, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi