Keystone logo
Charles University Third Faculty of Medicine PhD in Cell Biology and Pathology
Charles University Third Faculty of Medicine

PhD in Cell Biology and Pathology

Prague, Cộng hòa Séc

4 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 1.850 / per year *

Trộn lẫn, Trong khuôn viên trường

* online application fee: 720 CZK

Giới thiệu

Mục đích của nghiên cứu là động lực học, mối quan hệ và đặc tính chức năng của các thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào nhân chuẩn trong điều kiện sinh lý bình thường và trong các quá trình bệnh lý, cũng như trong mô hình hóa của chúng. Hơn nữa, các biểu hiện chung của các tế bào chức năng như chu kỳ tế bào, sự di chuyển, v.v., bao gồm cả các cơ chế điều hòa của nó. Mốc phương pháp là vytochemie, lai tại chỗ, kính hiển vi điện tử, phân tích hình ảnh, thí nghiệm sinh học in vivo và in vitro. Chương trình này trùng lặp với một số lĩnh vực khác, đặc biệt là về sinh học phân tử, hóa sinh và sinh lý học.

Tuyển sinh

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi