Keystone logo
Davenport University

Davenport University

Davenport University

Giới thiệu

Chất lượng và giá trị đưa Davenport vào danh sách các trường cao đẳng tốt nhất ở Michigan

Tạo cơ hội suốt đời thông qua Davenport University , một trường đại học tư nhân, phi lợi nhuận ở Michigan.

Trọng tâm hiệu quả, lấy sự nghiệp làm trung tâm của Davenport là điều đặt ra các chương trình cấp bằng cử nhân tại chỗ và trực tuyến, các chương trình cấp bằng sau đại học, phát triển chuyên môn và chứng chỉ của chúng tôi ngoài bất kỳ trường đại học nào khác ở Michigan. Ngoài ra, “Hệ thống Xuất sắc” của Davenport chuẩn bị cho sinh viên các năng lực thực tế được các nhà tuyển dụng hàng đầu tìm kiếm, chẳng hạn như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, cũng như các năng lực theo chương trình cụ thể.

Địa điểm

  • Grand Rapids

    Kraft Avenue Southeast,6191, 49512, Grand Rapids

    Các chương trình

    Câu hỏi