Keystone logo
Delaware State University College of Health and Behavioral Sciences (CHBS)

Delaware State University College of Health and Behavioral Sciences (CHBS)

Delaware State University College of Health and Behavioral Sciences (CHBS)

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế và Khoa học Hành vi (CHBS) cung cấp một cách tiếp cận liên ngành để tham gia cộng đồng, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe hành vi. Được xây dựng dựa trên sứ mệnh của trường Đại học, sứ mệnh của CHBS là đào tạo sinh viên trở thành những nhà nghiên cứu và thực hành sức khỏe, những người sẽ có khả năng làm việc với các nhóm dân cư đa dạng.

Địa điểm

  • Dover

    North Dupont Highway,1200, 19901, Dover

    Câu hỏi