Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Dignity Health Global Education in Collaboration with Thunderbird School of Global Management

Dignity Health Global Education in Collaboration with Thunderbird School of Global Management

Dignity Health Global Education in Collaboration with Thunderbird School of Global Management

Giới thiệu

Trường Quản lý Toàn cầu Thunderbird là trường lãnh đạo và quản lý hàng đầu thế giới. Chúng tôi không chỉ đơn thuần là một trường học, chúng tôi là một mạng lưới toàn cầu bao gồm các nhà lãnh đạo, quản lý, doanh nhân và các chuyên gia sáng tạo trong khu vực tư nhân và công cộng để định hình cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Là một phần của Đại học Bang Arizona, được US News & World Report xếp hạng số 1 "Trường học đổi mới nhất" trong sáu năm liên tiếp, Thunderbird dựa trên một loạt các lĩnh vực xuất sắc để trao quyền cho các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực để phát triển toàn diện và sự thịnh vượng bền vững trên toàn thế giới. Thunderbird thúc đẩy sự thịnh vượng bền vững và bao trùm trên toàn thế giới bằng cách giáo dục và tác động đến các nhà lãnh đạo và quản lý toàn cầu, những người tối đa hóa lợi ích của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư cho doanh nghiệp, chính phủ, xã hội và môi trường.

Địa điểm

  • Phoenix

    Phoenix, Hoa Kỳ

    Câu hỏi