Keystone logo
EUCLID (Euclid University) Msc trong y tế công cộng quốc tế / sức khoẻ toàn cầu

MSc in

Msc trong y tế công cộng quốc tế / sức khoẻ toàn cầu

EUCLID (Euclid University)

EUCLID (Euclid University)

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Washington, DC, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

12 - 36 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

USD 6.650 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* Tổng số học phí: Phí nhập học ban đầu + (40 x USD145) = 6.650 USD

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi