Keystone logo
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) Thạc sĩ quản lý chiến lược của các tổ chức y tế

Thạc sĩ in

Thạc sĩ quản lý chiến lược của các tổ chức y tế

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Barcelona, Tây Ban Nha

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

6 tháng

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi