Keystone logo
FutureLearn NHS Giải thích: Hệ thống Y tế ở Anh thực sự hoạt động như thế nào Khóa học - Quỹ của Nhà vua

Khóa học in

NHS Giải thích: Hệ thống Y tế ở Anh thực sự hoạt động như thế nào Khóa học - Quỹ của Nhà vua FutureLearn

FutureLearn

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Thạc sĩ quản lý chiến lược của các tổ chức y tế
  • Barcelona, Tây Ban Nha
 • Thạc sĩ Quản lý và quản lý sức khỏe
  • Logroño, Tây Ban Nha
  • Online
 • Thạc sĩ Quản lý Dịch vụ Y tế
  • Lethbridge, Canada