Keystone logo
Galen College of Nursing

Galen College of Nursing

Galen College of Nursing

Giới thiệu

Tại Galen, chúng tôi dạy điều dưỡng. Đó là tất cả những gì chúng tôi nghĩ về. Đó là con người của chúng ta. Từ ngày đầu tiên, chúng tôi bắt đầu với một mục tiêu trong tâm trí: chuẩn bị cho bạn vượt qua các hội đồng để bạn có thể thực hành nghệ thuật và khoa học là điều dưỡng. Nếu điều dưỡng là dành cho bạn, bạn đang ở đúng nơi.

Các lớp học tại Galen có chủ ý nhỏ, với nhiều buổi học một kèm một. Bạn có thể nói chuyện với giáo viên của mình bất cứ lúc nào. Họ muốn bạn tìm kiếm họ. Và họ cũng sẽ làm như vậy.

Địa điểm

  • Louisville

    Terra Crossing Boulevard,3050, 40245, Louisville

    Câu hỏi