Keystone logo
Global Engagement Institute

Global Engagement Institute

Global Engagement Institute

Giới thiệu

Tại Global Engagement Institute , chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giáo dục quốc tế có tầm ảnh hưởng cao, gắn kết và trao đổi ở Châu Phi và Châu Á. Chúng tôi là một viện tư nhân của Hoa Kỳ có nguồn gốc đặc biệt sâu xa tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

Công việc của chúng tôi hỗ trợ Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua vào năm 2015. Đây là một kế hoạch hành động nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được hưởng hòa bình và thịnh vượng. Về cốt lõi, nó đã tạo ra 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và 169 mục tiêu có tầm quan trọng thiết yếu đối với nhân loại và hành tinh.

Địa điểm

  • 251 State St, #204 NY 12305, , Schenectady

Câu hỏi