Keystone logo
Good Samaritan College of Nursing & Health Science

Good Samaritan College of Nursing & Health Science

Good Samaritan College of Nursing & Health Science

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Điều dưỡng và Khoa học Sức khỏe Good Samaritan là một cộng đồng học thuật gồm giảng viên, nhân viên và sinh viên làm việc hợp tác để thúc đẩy sự hình thành các chuyên gia chăm sóc sức khỏe bằng cách dạy và học kiến thức chăm sóc sức khỏe dựa trên bằng chứng, theo kỷ luật cụ thể. Cộng đồng này cũng phục vụ để tạo ra và phổ biến kiến thức giáo dục phổ thông liên quan để chuẩn bị đầy đủ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được chứng nhận phù hợp.

Trường Cao đẳng Điều dưỡng và Khoa học Y tế Good Samaritan là một cơ sở Công giáo tư nhân, lịch sử được thành lập bởi các Nữ tu từ thiện, với hơn 120 năm thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe. Là một cơ sở giáo dục đại học chuyên biệt, Trường cung cấp một môi trường học tập lấy sinh viên làm trung tâm được thiết kế để phát triển năng lực văn hóa, năng lực trí tuệ và kỹ năng nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Trường phát triển các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tham gia vào các lĩnh vực của họ, cung cấp dịch vụ chăm sóc từ bi cho bệnh nhân, phục vụ cộng đồng của họ với sự tôn trọng đối với tất cả mọi người và được hướng dẫn bởi di sản tinh thần của chúng tôi.

Địa điểm

  • Cincinnati

    Dixmyth Avenue,375, 45220, Cincinnati

    Câu hỏi