Keystone logo
Harley Street Institute

Harley Street Institute

Harley Street Institute

Giới thiệu

Việc thành lập Harley Street Institute ở Luân Đôn là để đáp ứng nhu cầu về các khóa học thẩm mỹ được chứng nhận thực hành có chất lượng nhằm hướng dẫn các chuyên gia thông qua một đường hướng học tập dựa trên sự hỗ trợ và cố vấn. Các khóa học Botox là một điểm khởi đầu phổ biến trong thẩm mỹ y tế.

Địa điểm

  • Harley Street,10, W1G 9PF, Marylebone

Câu hỏi