Keystone logo
Harvard Office of the Vice Provost for Advances in Learning (VPAL) (Get Smarter Creative) Khóa học trực tuyến về sức khỏe toàn cầu

Khóa học in

Khóa học trực tuyến về sức khỏe toàn cầu

Harvard Office of the Vice Provost for Advances in Learning (VPAL) (Get Smarter Creative)

Harvard Office of the Vice Provost for Advances in Learning (VPAL) (Get Smarter Creative)

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Cambridge, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

8 tuần

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

USD 1.600

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi