Keystone logo
Harvard Office of the Vice Provost for Advances in Learning (VPAL) (Get Smarter Creative)

Harvard Office of the Vice Provost for Advances in Learning (VPAL) (Get Smarter Creative)

Harvard Office of the Vice Provost for Advances in Learning (VPAL) (Get Smarter Creative)

Giới thiệu

Văn phòng Phó Hiệu trưởng cho những tiến bộ trong học tập (VPAL) của Đại học Harvard, kết hợp với HarvardX

Văn phòng Phó Hiệu trưởng cho những tiến bộ trong học tập (VPAL) của Đại học Harvard, kết hợp với HarvardX, đã thiết lập một môi trường chất lượng cao cho giáo dục để giữ Harvard luôn đi đầu trong đổi mới học tập. Harvard VPAL là sáng kiến học tập trực tuyến chiến lược, kết nối các trường Harvard danh tiếng với sinh viên trên toàn cầu.

[Đọc thêm trên trang web của Harvard VPAL ]

Học trực tuyến với VPAL của Harvard

Tiếp xúc

+1 617 682 7555
[email protected]

Địa điểm

  • Cambridge

    125 Mount Auburn Street, 4th Floor, 02138, Cambridge

    Câu hỏi