Keystone logo
Ilia State University Thạc sĩ Y tế Công cộng và Chính sách Y tế

Thạc sĩ Y tế Công cộng và Chính sách Y tế

Ilia State University

Ilia State University

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Tbilisi, Gruzia

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 3.200 / per year

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi