Keystone logo
Institute For Clinical Social Work

Institute For Clinical Social Work

Institute For Clinical Social Work

Giới thiệu

Các nghiên cứu sau đại học được thông báo về mặt tâm lý cam kết thực hành công bằng xã hội, đa dạng và từ bi.

Nhiệm vụ của Institute For Clinical Social Work , một tổ chức giáo dục đại học, là chuẩn bị cho các học giả và học viên nâng cao kiến thức và chất lượng thực hành trong các lĩnh vực tư vấn và công tác xã hội lâm sàng và phục vụ các cộng đồng đa dạng thông qua những đóng góp về chuyên môn và học thuật.

Để phù hợp với nguồn gốc của chúng tôi trong công tác xã hội và cam kết của chúng tôi đối với công bằng xã hội, chúng tôi phát triển các chuyên gia có hiểu biết về mặt tâm lý học, những người nhận ra và tôn vinh sự đa dạng, thực hành từ bi, có kiến thức và kỹ năng để trao quyền cho mọi người sống có ý nghĩa.

Địa điểm

  • West Argyle Street,1345, 60640, Chicago

Câu hỏi