Keystone logo
Institute Of Clinical Acupuncture & Oriental Medicine

Institute Of Clinical Acupuncture & Oriental Medicine

Institute Of Clinical Acupuncture & Oriental Medicine

Giới thiệu

Viện Châm cứu Lâm sàng & Y học Phương Đông ( ICAOM ) trước hết là một tổ chức học tập và giảng dạy, cam kết phục vụ sinh viên và nhu cầu của xã hội. Để thực hiện thành công các công việc của Viện đòi hỏi mọi thành viên của Viện, giảng viên, nhân viên và sinh viên phải thừa nhận và thực hành các nguyên tắc cơ bản. Chúng tôi khẳng định phẩm giá vốn có trong tất cả chúng tôi và chúng tôi cố gắng duy trì bầu không khí công bằng được đánh dấu bằng sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi công nhận quyền suy nghĩ và phát biểu của mọi cá nhân khi được quyết định bởi niềm tin cá nhân, thể hiện bất kỳ ý tưởng nào và không đồng ý hoặc phản bác quan điểm của người khác. Chúng tôi thúc đẩy sự thể hiện cởi mở về cá tính và sự đa dạng của mình trong giới hạn lịch sự, tế nhị và tôn trọng.

Viện Châm cứu Lâm sàng & Y học Phương Đông cống hiến hết mình để thúc đẩy sự xuất sắc về giáo dục, lâm sàng và chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển của các nhà Y học phương Đông có năng lực và khéo léo, đồng thời quảng bá Y học Phương Đông trong cộng đồng địa phương và toàn cầu.

Địa điểm

  • 100 N. BERETANIA STREET, 203B | HONOLULU, HAWAII 96817, 96817, Honolulu

Câu hỏi