Keystone logo
Institute Of Psycho-Structural Balancing

Institute Of Psycho-Structural Balancing

Institute Of Psycho-Structural Balancing

Giới thiệu

Chúng tôi đã dạy cách vận động toàn diện về thể hình và năng lượng ở khu vực Los Angeles rộng lớn hơn 40 năm. Trong môi trường phong phú với cơ hội khám phá và biến đổi bản thân, chúng tôi trang bị cho mỗi sinh viên những công cụ tốt nhất hiện có để đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp lâu dài và hiệu quả với tư cách là một chuyên gia trị liệu.

Các chương trình chăm sóc cơ thể độc đáo của chúng tôi mở ra cánh cửa để nâng cao nhận thức về cơ thể, trái tim và tâm trí của chính mình. Các chương trình của chúng tôi tiếp cận cơ thể một cách tổng thể, tiết lộ cách quan điểm và trải nghiệm độc đáo của chúng ta biểu hiện trong hình dạng vật chất của chúng ta. Sự khám phá này dẫn đến sự phát triển và chuyển đổi mang tính cá nhân và mở rộng.

Địa điểm

  • Culver City

    5817 Uplander Ave Culver City, CA 90230, , Culver City

    Câu hỏi