Keystone logo
Institute of Tropical Medicine Antwerp Các can thiệp dựa vào bệnh viện để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc kháng sinh trong các môi trường ít tài nguyên (AIM)

Khóa học in

Các can thiệp dựa vào bệnh viện để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc kháng sinh trong các môi trường ít tài nguyên (AIM)

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Antwerp, Bỉ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 tuần

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 730 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* EEA / 1.900 EUR - không thuộc EEA

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi