Keystone logo
Institute of Tropical Medicine Antwerp Thạc sĩ Khoa học về Y tế Công cộng - Hệ thống Y tế Định hướng và Kiểm soát Dịch bệnh (MPH - HSDC)

Thạc sĩ Khoa học về Y tế Công cộng - Hệ thống Y tế Định hướng và Kiểm soát Dịch bệnh (MPH - HSDC)

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Institute of Tropical Medicine Antwerp

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Antwerp, Bỉ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

1 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

EUR 5.460 *

Hạn nộp hồ sơ

01 Feb 2024

ngày bắt đầu sớm nhất

02 Sep 2024

* EEA / 16.500 EUR - không thuộc EEA

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi