Keystone logo
International Health Coach University

International Health Coach University

International Health Coach University

Giới thiệu

International Health Coach University (IHCU) cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học về Huấn luyện Sức khỏe với chuyên ngành Dinh dưỡng Ứng dụng. Là một trường đại học sau đại học với mục đích duy nhất, sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo các Huấn luyện viên Y tế được đào tạo và có chứng chỉ hành nghề tìm kiếm một chương trình giảng dạy dựa trên bằng chứng, được cung cấp trực tuyến 100%.

Một nhóm học thuật bao gồm các chuyên gia về dinh dưỡng, huấn luyện, truyền thông, quản lý, giáo dục người lớn, học tập trực tuyến và nghiên cứu ứng dụng, cung cấp một chương trình giáo dục thực hành nâng cao, để các Huấn luyện viên Y tế có đủ khả năng công cụ để tăng cường đóng góp của cá nhân họ cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Địa điểm

  • Saint Charles Avenue,201, 70170, New Orleans

Câu hỏi