Keystone logo
International Medical College of the University Duisburg- Essen, Germany M.Sc. Cấy ghép và Phẫu thuật Nha khoa (bằng tiếng Đức và tiếng Anh)

M.Sc. Cấy ghép và Phẫu thuật Nha khoa (bằng tiếng Đức và tiếng Anh)

International Medical College of the University Duisburg- Essen, Germany

International Medical College of the University Duisburg- Essen, Germany

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Münster, Đức

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Đức

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 - 4 học kỳ

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

EUR 9.315 / per semester *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Apr 2024

* cộng với phí ăn ở 5,300 EUR một lần (để có ưu đãi đặc biệt, vui lòng truy cập http://www.med-college.de/en/lehre/studiengaenge/implantology/international-course/application.php)

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Về trường học

Câu hỏi