Keystone logo
International Nurse Training

International Nurse Training

International Nurse Training

Giới thiệu

INT Nurse Training là Tổ chức Đào tạo đã Đăng ký (Mã: 45232) cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao cho người học tại Úc. INT Nurse Training có cơ sở vật chất hiện đại, cập nhật và tự hào với đội ngũ Giảng viên có trình độ và tâm huyết. INT Nurse Training chịu trách nhiệm theo đăng ký của mình với Cơ quan Chất lượng Kỹ năng Úc về chất lượng đào tạo và đánh giá được cung cấp cho khóa học bạn đã chọn và cũng chịu trách nhiệm cấp bất kỳ chứng chỉ AQF nào có thể là kết quả dựa trên việc bạn đạt được các yêu cầu của khóa học .

Địa điểm

  • Sydney

    40 Phillip St, St Marys Sydney, Australia, , Sydney

Câu hỏi