Keystone logo
Ivy Tech Community College

Ivy Tech Community College

Ivy Tech Community College

Giới thiệu

Cao đẳng cộng đồng là loại hình phổ biến nhất của các trường cao đẳng hai năm ở Hoa Kỳ. Trong hơn 100 năm, họ đã cung cấp cho hàng triệu sinh viên một cách tốt hơn để đạt được mục tiêu của họ, cho dù mục tiêu đó là đạt được một sự nghiệp đầy hứa hẹn nhanh chóng hay để có được một khởi đầu tốt hơn, hợp lý hơn cho bằng cử nhân bằng cách chuyển tín chỉ sang bốn -năm học.

Chúng tôi được thành lập vào năm 1963 với tên gọi Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Indiana. Hồi đó, chúng tôi tập trung chủ yếu vào giáo dục kỹ thuật và dạy nghề nhưng trong hơn 50 năm kể từ khi chúng tôi trải qua những thay đổi to lớn. Ngày nay, chúng tôi là trường cao đẳng cộng đồng chính thức duy nhất của Indiana, cung cấp các chương trình tại các trường sau (và cung cấp hơn 100 chương trình chuyển tiếp với các trường trong tiểu bang và ngoài tiểu bang.

Địa điểm

  • West Fall Creek Parkway North Drive,50, 46208, Indianapolis

Câu hỏi